კოლექცია: ანა ხარაშვილი

"ხატვა ჩემთვის შინაგანი  კომფორტია. ვუფრთხილდები, ვეერთგულები და მუდმივად ვავითარებ.
ჩემი შემოქმედებისათვის დამახასიათებელია, მინიმლური ფერთა ტონებით შექმნილი მაქსიმალური ეფექტები, რაც  ჩემს შინაგან სამყაროს ბოლომდე გამოხატავს."

ანა ხარაშვილი
ანა ხარაშვილი
ფილტი და სორტირება

ფილტი და სორტირება

ფასი

მაქსიმალური ფასი

ავტორი
ხელმისაწვდომობა