კოლექცია: გოჩი ტაბატაძე

გოჩიმ დაამთავრა მოსე თოიძის სახელობის სამხატვრო სკოლა და ხატავს ბავშვობიდან.


,,ვხატავ ძირითადად აბსტრაქციებს, თუმცა მათ ყოველთვის თან სდევს ერთგვარი  სიმეტრიულობა, კანონზომიერების განცდა, რაც სამყაროს მოწყობის ძირითად პრინციპებთან პარალელად შეიძლება მოიაზრებოდეს. იგივე შეიძლება ითქვას ფერთა პალიტრაზე, რომელიც ოთხი სტიქიის ძირითად ფერს და მათ სინთეზს წარმოადგენს."

გოჩი ტაბატაძე

გოჩი ტაბატაძე
ფილტი და სორტირება

ფილტი და სორტირება

ფასი

მაქსიმალური ფასი

ავტორი
ხელმისაწვდომობა