კოლექცია: ვახტანგ მეგრელიშვილი

ამონარიდი ვახტანგ მეგრელიშვილის ინტერვიუდან.

“მე მაშინაც ვხატავ, როცა არ ვხატავ. ერთხელ საუბარში ვთქვი და ეს ასეა...

ზოგადად, თავდაუზოგავი შრომა, უამრავი ექსპერიმენტი, ძიება, ღრმა ანალიზი და ვინ ჩამოთვლის რა არის შემოქმედებითი მიდგომის თუ ხედვის ჩამოსაყალიბებლად აუცილებელი და მნიშვნელოვანი.

ხელოვანი ცოტა გიჟი უნდა იყოს კარგი გაგებით - ხანდახან მთვარეს თვალებში უნდა მიაშტერდეს და წვიმაში კარგად გაილუმპოს, ყვავილებით სავსე მინდორში კარგად იყვიროს ხმამაღლა, იქვე წაიქცეს და მიწის სუნი იგრძოს, მთაზე ავიდეს, ზეცას გული გაუხსნას და ფერი იცვალოს...

ნახოს, ფეხით შემოიარო თავისი სამშობლო და მერე დედამიწა, რამდენსაც შეძლებს… 

ხელოვანი თავისუფალი უნდა იყოს - ხელოვნება - თავისუფლებაა...

ხელოვანი თავისი ანტენებით დროს უნდა უსწრებდეს და ღრმად კავშირში იყოს სამყაროსთან, საზოგადოებასთან, რეალობასთან...

ხელოვანი სუფთა უნდა იყოს კამკამა წყალივით…”. 

ვახტანგ მეგრელიშვილი

ვახტანგ მეგრელიშვილი
ფილტი და სორტირება

ფილტი და სორტირება

ფასი

მაქსიმალური ფასი

ავტორი
ხელმისაწვდომობა