კოლექცია: მამუკა ფიფია

კონკრეტულ ნამუშევარზე მუშაობისას, დასახული ამოცანის მიუხედავად, მხატვარმა ზუსტად არასოდეს იცის საბოლოოდ რა გამოუვა.

ალბათ ეს არის ყველაზე საინტერესო მომენტი ხელოვანისთვის, ერთგვარი სიურპრიზი

განსაკუთრებით ღამე მიყვარს ხატვარადგან ამ დროს ნამუშევარზე კონცენტრაციას უკეთ ვახერხებ.

მხატვრობაში არა მაქვს ერთიკონკრეტული მიმართულება, რაც ჩემთვის, მუდმივად ახლის ძიების მიზეზია”.

მამუკა ფიფია

მამუკა ფიფია
ფილტი და სორტირება

ფილტი და სორტირება

ფასი

მაქსიმალური ფასი

ავტორი
ხელმისაწვდომობა