კოლექცია: ნიკა ჯაფარიძე

"ჩემი ნახატები ჩემი სულის ნაწილებია, რომლებიც ტრანსფორმირდება  ტილოზე და მათ მიყვება ჩემი ემოციები, განწყობა და სულიერი მდგომარეობა.

ფერების, მონასმებისა თუ შტრიხების  ერთობლიობით აისახება სასურათე სიბრტყეზე, რომელიც უფრო ხშირად ტილო და ზეთია. მაგრამ პარალელურად  ვმუშაობ თითქმის ყველას მასალაში.

მუშაობის პროცესში დრო და სივრცე ჩერდება და რჩება მხოლოდ ემოციები, ფერები და მუსიკის ბგერები. 

ნამუშევრები ინახება კერძო კოლექციებში საქართველოში , აშშ, ევროპის ბევრ ქვეყანაში, იაპონიასა და რუსეთში”.

ნიკა ჯაფარიძე

ნიკა ჯაფარიძე
ფილტი და სორტირება

ფილტი და სორტირება

ფასი

მაქსიმალური ფასი

ავტორი
ხელმისაწვდომობა