კოლექცია: დავით ბაძაღუა/David Gua

"ბოლო დროს აშკარად დავრწმუნდი, რომ მხატვარს ერთი ცხოვრება არ ჰყოფნის
„მთავარი" სურათის შესაქმნელად. რაც მეტს ვმუშაობ, მით უფრო ახალი ამოცანები დგება, როგორც მხატვრისთვის, ჩემს წინაშე.

დაახლოებით 39 წელია, რაც ინტენსიურად ვხატავ, მუდმივ, შემოქმედებით
ექსპერიმენტს განვიცდი. მიყვარს პეიზაჟი, პორტრეტი, კომპოზიციები, მაგრამ ნამდვილი, ჩემი აბსტრაქციაა - აქ ვხედავ და ვგრძნობ ჩემს თავს მოწინავედ”.

დავით ბაძაღუა/David Gua

დავით ბაძაღუა/David Gua
ფილტი და სორტირება

ფილტი და სორტირება

ფასი

მაქსიმალური ფასი

ავტორი
ხელმისაწვდომობა